Χρ. Γ. Παπανικολάου
Ευκλείδειος γεωμετρία Γ΄ Γυμνασίου και Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Γυμνασίου θεωρητικής κατευθύνσεως
[1975, 1st edition]