Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Εισηγήσεις Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από Μετάφραση Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
[1976, 19th edition]