Ευστράτιος Π. Παπάνης
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[1982, 13th edition]