Νικόλαος Ασπιώτης
Ανθρωπολογία με στοιχεία υγιεινής Β΄ Γυμνασίου
[1980, 4th edition]