Γεώργιος Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
[1969, 11th edition]