Νικόλαος Δ. Νικολάου
Τριγωνομετρία Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Γυμνασίου
[1976, 20th edition]