Όμηρος, Ζήσιμος Σιδέρης (μετάφραση)
Ομήρου Οδύσσεια Α-Ω τάξη Α΄ Γυμνασίου
[1978, 8th edition]