Ξενοφών, Γ. Δ. Ζευγώλης (εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις)
Ξενοφώντος «Κύρου Ανάβασις» Η Κάθοδος των Μυρίων Α΄ Γυμνασίου
[1979, 4th edition]