Γ. Καλαματιανός, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη, Ν. Κοντόπουλος, Ε. Φωτιάδης, Ηλ. Μηνιάτης
Νεοελληνικά αναγνώσματα Ε΄ Γυμνασίου
[1968, 6th edition]