Χ. Δημητρακόπουλος, Θ. Παρασκευόπουλος, Κ. Ρωμαίος, Στ. Σπεράντσας, Σ. Δουφεξής
Νεοελληνικά αναγνώσματα Α΄ Γυμνασίου
[1966, 7th edition]