Γ. Καλαματιανός, Θ. Μακρόπουλος, Ν. Κοντόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα Γ΄ Γυμνασίου
[1956]