Ν. Κοντόπουλος, Δ. Πετρόπουλος, Γ. Σπυριδάκης
Νεοελληνικά αναγνώσματα Ε' Γυμνασίου
[1950, 1st edition]