Ν. Κοντόπουλος, Θεόδ. Μακρόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα Γ' Γυμνασίου
[1950, 1st edition]