Δ. Κωτσάκης, Κ. Χασάπης
Κοσμογραφία Γ΄ Λυκείου
[1980, 12th edition]