Ηλίας Π. Μηνιάτης
Κατήχησις και Λειτουργική της Oορθοδόξου Aνατοϊκής Eεκκλησίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου και της Γ΄ τάξεως των Αστικών Σχολείων
[1942]