Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή των νέων χρόνων Γ΄ Λυκείου
[1981, 11th edition]