Ηρόδοτος, Άγγελος Βλάχος (εισαγωγή, μετάφραση), Γ. Ζευγώλης (επιμ.)
Ηροδότου Ιστορία (Εκλογές) Α΄ τάξη Γυμνασίου
[1982, 7th edition]