Δόρα Ν. Στράτου
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ζωντανός δεσμός με το παρελθόν
[1979, 1st edition]