Παν. Παπαδόπουλος
Γραμματική της απλής καθαρευούσης