Παναγ. Γαβρεσέας
Γεωγραφία Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής
[1966, 5th edition]