Παναγιώτης Γαβρεσέας
Γεωγραφία Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής τάξις Γ΄
[1962, 1st edition]