Ηλ. Σπυρόπουλος (εισαγωγή ), Ευ. Ρούσσος, Βασ. Τσακατίκας (σημειώσεις)
Ανθολόγιο Λυρικής ποιήσεως Γ΄ Γυμνασίου
[1979]