Γεώργιος Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1968, 10th edition]