Ηλίας Χ. Γοντζές
Γεωμετρία δια την Ε΄ & ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων κατά το επίσημον αναλυτικόν πρόγραμμα
[1936]