Νείλος Σακελλαρίου
Στοιχειώδης άλγεβρα δια τα Γυμνάσια
[1934, 7th edition]