Ευαγ. Π. Φωτιάδης, Ηλ. Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος
Αναγνωστικόν Έκτης Δημοτικού
[1970, 10th edition]