Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος, Ν. Κοντόπουλος
Αναγνωστικόν Ε΄ Δημοτικού
[1969, 8th edition]