Βασιλ. Γ. Οικονομίδης
Αναγνωστικόν Β΄ Δημοτικού
[1975]