Επαμεινώντας Γεραντώνης
Αλφαβητάριο Τα καλά παιδιά
[1950]