Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα Δ΄ Γυμνασίου
[1969, 11th edition]