Άννα Κελεσίδου-Γαλανού, Γραμματική Αλατζόγλου-Θέμελη, Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
Στοιχεία φιλοσοφίας (εισαγωγή στη φιλοσοφία), Γ΄ Λυκείου
[1980, 5th edition]