Άγγελος Σαφαρίκας
Αγωγή του Πολίτη. Ε΄ Δημοτικού
[1982, 3rd edition]