Γ. Καλαματιανός, Μ. Σταθοπούλου- Χριστοφέλλη, Ν. Κοντόπουλος, Ευ. Φωτιάδης, Ηλ. Μηνιάτης
Νεοελληνικά αναγνώσματα Α΄ και Β΄ Λυκείου
[1980, 18th edition]