Γ. Καλαματιανός, Η. Λάγιος, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη
Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1963, 2nd edition]