Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της 6ης τάξεως των Γυμνασίων και λυκείων
[1930]