Βασ. Οικονομίδης
Αναγνωστικόν Β΄ Δημοτικού
[1954, 1st edition]