Άννα Δεϊμέζη- Καλιότσου
Φυτά και ζώα της πατρίδας μας Δ΄ Δημοτικού
[1978, 4th edition]