Λεων. Λιώκης, Κλ.Δ. Κάρναβος
Φυσική και Χημεία για την ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου και β΄ χρόνο συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων
[1950]