Πλάτων, Βασίλης Μοσκόβης (εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις )
Πλάτωνος Κρίτων Γ΄ Γυμνασίου
[1967, 1st edition]