Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (Marcus Tullius Ciceco), Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horati Flacci), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης, Ερρίκος Σκάσσης, Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ουεργιλίου Αινειάς (Εκλογαί), M. Tulli Ciceronis Somnium Scipionis,Οράτιου Ωδαί Τάξις ΣΤ΄
[1965, 9th edition]