Όμηρος, Νικηφόρος, Κ. Ελεοπούλου (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς Εκλογαί δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1965, 11th edition]