Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Ανάβασις (Εκλογαί)
[1955, 9th edition]