Νικόλαος Σούλιας
Λογική μετά στοιχείων γνωσιολογίας
[1956, 1st edition]