Ανέστης Κωνσταντινίδης
Ομήρου Οδύσσεια μετενεχθείσα εις την καθομιλουμένην μετά εικόνων. Τόμος δεύτερος Ν-Ω
[1883, 3rd edition]