Θ. Αντωνόπουλος, Β. Παπαευθυμίου, Γ. Σαντίκος, Χρ. Σουλιώτης
Νέα Γραμματική της Δημοτικής για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄
[1950]