Ηλίας Μαριολάκος
Γεωγραφία της Ελλάδος Α΄ Γυμνασίου
[1969, 1st edition]