Ιω. Καμπανάς
Γεωγραφία Ηπείρων, εκτός Ευρώπης Ε΄ Δημοτικού