Φωκίων Φωτόπουλος
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος τεύχος πρώτον περιέχον την ύλην του προγράμματος της Γ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων από του Ηρακλέους μέχρι τέλους του Τρωικού Πολέμου