Μανόλης Τριανταφυλλίδης
Μικρή Νεοελληνική Γραμματική Δημοτικού Σχολείου
[1965, 1st edition]