Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Βίκτωρ Δ. Κρητικός (σχόλια)
Αρριανού Αλέξανδρου Ανάβασις
[1974, 16th edition]